Välkommen till Hermanssons Bygg

     Badrum        Nyproduktion     Renovering      Tillbyggnad

Pågående och avslutade projekt 2017/2018

loading...

Vi på Hermanssons Bygg jobbar med flera spännande projekt. Vi arbetar både mot företag och mot privatkunder. Vad behöver du hjälp med?

På Hermanssons Bygg värnar vi om din integritet. Ditt förtroende för hur vi samlar in och hanterar uppgifter om dig är viktigt för oss

17

Alla sätt e bra utom dom dåliga #målning

12

Badrum tar form i Pixbo #marmor #bathroom

19

Badrummet klart :) #fiskebäck #badrum #bathroom #design

INTEGRITETSPOLICY Christian Hermansson Bygg AB. Denna policy beskriver hur vårt bolag behandlar dina personuppgifter. 1. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER? Hermanssons Bygg är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 2. VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM? Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer: • Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats. • Kunder och samarbetspartners, dvs. de privatpersoner som är, eller är företrädare för, befintliga eller framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor Hermanssons bygg. • Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer. 3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG? Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig. IP-nummer och information om din användning av vår webbplats.För dig som är intressesökande, kund, samarbetspartner eller leverantör. • Namn • Personnummer • Kopia på ID/körkort • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer • Uppgifter om kreditvärdighet • Hälsouppgifter, såsom allergier • Bilder inom ramen för kamerabevakning. För ytterligare information avseende kameraövervakning se information i våra lokaler som kameraövervakas. 4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.  Hermanssons Bygg lagrar dina data så länge det finns ett aktivt avtal. Emellertid kan dina uppgifter sparas längre för att administrera garantier, reklamationstvister eller för att följa lagkrav. Bilder från vår kameraövervakning sparas högst i 3 månader. Därefter raderas personuppgifterna om dig.5. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER? Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut. Exempel på tredje part är koncernbolag, juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, myndigheter etc. Hermanssons Bygg alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas. Tredje part blir, beroende på omständigheterna antingen självständigt personuppgiftsansvarig, med Hermanssons Bygg gemensamt personuppgiftsansvarig eller Hermanssonsbygg personuppgiftsbiträde.6. VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? Hermanssons Bygg kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/ EES. 7. COOKIES När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Vi använder cookies för att samla in data och sammanställa bl. a. antal besökare, vilka länkar besökare klickar på. Vi sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll på webbsidan. 8. VAD HAR DU SOM REGISTRERAT DIG FÖR RÄTTIGHETER? Du har rätt att vända dig till oss i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Du har även rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format. Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal. 9. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. du har även rätt att ge in ett klagomål påpersonuppgiftsbehandling till: lntegritetskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se 10. ÄNDRINGAR AV POLICYN Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna policy. 11. KONTAKT Kontaktuppgifter: Christian Hermansson, Christian Hermansson Bygg AB  +46760196731 Forellgatan 18.   christian@hermanssonsbygg.se